Български   English
 
   Лиценз    Кариери    Кандидатстване    Контакти  
Програми за работа Програми за обучение Програми за работа и обучение
 
     
 
  Програми за обучение - Швеция - Висше образование
Австралия
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Израел
Испания
Италия
Канада
Кипър
Малта
Норвегия
САЩ
Финландия
Франция
Холандия
Швеция
> Висше образование
Езикови курсове
 Програми за обучение - Швеция - Висше образование

Швеция има дълга и горда история за академичните си постижения, с изключителните си университети, датиращи от 15 век. Образователната политика на страната се основава на признанието, че чуждестранните студенти са ресурс. Принципът на достъп до безплатно образование в колежите и университетите е един от стълбовете на социалната дейност в страната.
В Швеция има около 40 университетски колежа и университета – от  Kiruna в северната част до Malmö на юг. Има и около 20 независими учебни заведения предлагащи програми и имащи право да присъждат академична степен. Независими означава, че не се контролират от държавата. Предлагат се редовна и задочна форма на обучение, както и дистанционно обучение.
Обучение в шведските университети е безплатно. Въпреки това, всички студенти трябва да са в състояние да плащат разходите си за личен живот, за литература, застраховка, таксата за членство в студентски съюз и т.н. Едно от условията за получаване на разрешение за пребиваване за обучението от шведския Имиграционен съвет (Migrationsverket) е, че вие трябва да докажете, че вие ще имате достатъчно пари, които да покрият разходите Ви по време на  целия Ви престой в Швеция. Минималната сума, изисквана от шведския имиграционен съвет в момента е SEK 7300 на месец, около 775 евро или щатски долари 1150 (януари 2008 г.), в продължение най-малко 10 месеца в годината, ако имате намерение да се обучавате за една цяла година.  Студентите от ЕС, Швейцария и скандинавските страни, не трябва да се доказват, че разполагат с тази сума, но трябва да подпишат документ, удостоверяващ, че те могат да се издържат сами в Швеция.
Бакалавърските програми се различават по продължителност от 3 до 5 и 1 / 2 години. Всяка програма се състои от курсовете и подкурсове с различна продължителност. Бакалавърските програми са проектирани да отговарят на различните образователни изисквания. Програмата се състои от определен брой курсове в определена област на проучване - като бизнес, хуманитарни или природни науки - и води до известна степен. За допускане до бакалавърските програмите, познаването на шведски е абсолютно необходимо, тъй като език на преподаване е шведският.
Предлагат значително много магистърски програми, преподавани на английски език. Те обикновено са отворени и за чуждестранни и за шведски студенти с бакалавърска степен (шведска Kandidatexamen) или еквивалентна степен. Общата дължина на магистърските програми е от една до две години и води до известна степен на Master.
За да кандидатствате в шведско висше учебно заведение трябва да отговаряте на следните изисквания:
1. Диплома за завършено средно образование
2. Писмено и устно владеене на шведски език, съответстващи на нивото, необходимо за завършване на шведско средно образование.  Това обикновено се оценява от националния шведски тест, TISUS, тест на шведски език за университетски изследвания. Тестовете се прилагат в Швеция и в чужбина.
3. Владеене на английски език (писмено и устно) еквивалентн на нивото, което се изисква при завършване на средно образование в Швеция. Доказателство за знания по английски език могат да бъдат осигурени от например един от тези международни тестове със следните резултати:
- TOEFL – 500 – писмен, 173 – компютър, 61 – интернет
- IELTS – 4,5 – 5
- Cambridge EFL examination/tests (grade A or B)
В някои случаи оценката от дипломата за завършено средно образование може да бъде достатъчно доказателство за владеене на английски език.

Когато броят на кандидатите надвишава допустимите места, трябва да се осъществи някаква форма на подбор между кандидатите. Студентите обикновено се класират въз основа на тяхната квалификация. Изборър между квалифицирани студенти обикновено се основава на средна оценка от средно училище и / или по броя на кредитните точки от предишни университетски изследвания. Начинът на избор може да варира от една програма към друга, моля вижте описанието на всяка програма за подробности.
Почти всеки шведски гражданин говори английски език и много шведски компании използват английския език като официален работен език, което ще направи адаптацията Ви много по-лесна.

 
Принтирай страницата  Към началото
 
Преводи и легализация   Застраховки   Билети   Туристическа агенция Висталис
 
гр. Пловдив, ул. Отец Паисий №14;
тел.: 032 26 88 00; 0897 80 61 86

Програми за работа
Англия
САЩ
Гърция
Канада
Австралия
Западна Eвропа
Програми за обучение
Австралия
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Израел
Испания
Италия
Канада
Кипър
Малта
Норвегия
САЩ
Финландия
Франция
Холандия
Швеция
Програми за работа и обучение
Англия
САЩ
Франция

© 2000-2018 www.new-century.org. Всички права запазени