Български   English
 
   Лиценз    Кариери    Кандидатстване    Контакти  
Програми за работа Програми за обучение Програми за работа и обучение
 
     
 
  Програми за обучение - Холандия
Австралия
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Израел
Испания
Италия
Канада
Кипър
Малта
Норвегия
САЩ
Финландия
Франция
Холандия
Висше образование
Езикови курсове
Швеция
 Програми за обучение - Холандия

Официално наименование

Холандия, Нидерландия

Големи градове

Амстердам – столица, Ротердам, Хага

Територия

41 526 км²

Население

16,3 милиона души

Официален език

Холандски и фризийски език

Парична единица

Евро

Посолство на Република България

 Embassy of the Republic of Bulgaria
9, Duinroosweg
2597 KJ Den Haag

тел: +31 (70) 350 3051 +31 (70) 350 3051 ; +31 (70) 354 0876 +31 (70) 354 0876
факс: +31 (70) 358 4688
www.embassy-bulgaria.nl

Визови условия:

На 1 януари 2007г. гражданите на Р. България станаха граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка, в това число и в Холандия за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок повече от 90 дни, при условие, че те са:

1. Работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или

2. Записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка.

Всички граждани трябва да притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и трябва да могат да убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване.

Здравеопазване:

За да могат да ползват здравна помощ, заплатена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по време на обучението си в страна от ЕС/ЕИП, българските студенти трябва да имат валидна българска Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Срещу картата те могат да получат спешна и неотложна медицинска помощ от лекари, работещи в публичната система на здравеопазване и в обхвата на местния задължителен здравноосигурителен пакет. ЕЗОК удостоверява наличие на непрекъснати здравноосигурителни права у приносителя й – по нашето законодателство това означава, че студентите не са прекъсвали плащането на здравноосигурителните си вноски за период по-голям от 3 месеца. Тъй като републиканският бюджет заплаща здравноосигурителните вноски на децата до 18-годишна възраст, а след тази възраст - до завършване на средното им образование, но не и в периода между получаването на дипломата за средно образование и започването на обучението в чуждестранното висше учебно заведение, е необходимо за това време бъдещите студенти да се самоосигуряват. За редовните студенти на възраст до 26 години здравноосигурителните вноски се заплащат от републиканския бюджет. За да се удостовери, че едно лице е редовен студент в друга държава от ЕС, студентът следва ежегодно да представя пред съответното териториално поделение на НАП удостоверение от чуждия университет за записаната учебна година.

Банкова сметка:

Откриването на банкова сметка в Холандия не е сложна процедура. При откриване на банкова сметка се нуждаете от следните документи:
- паспорт
- удостоверение от учебното заведение, в което се обучавате

Едни от най-известните банкови институции в Холандия са:
- ING Bank International - www.ing.nl
- Demir-Halk Bank - www.dhbbank.com/
- Postbank – www.postbank.nl

Комуникации:

- телефон – Обществените телефони са широко достъпни. Съществуват два вида телефонни кабини – едните работят с монети, другите – с фонокарти. Фонокарти можете да закупите от всеки магазин, павилион за вестници. Цената на фонокартите варира от 5 до 20 евро.
Мобилната мрежа в страната работи на 900/1800Mhz. Основните мобилни оператори в страната са KPN – www.kpn.com , Vodafone – www.vodafone.com и T-Mobile – www.t-mobile.nl

- интернет – Интернет качеството в Холандия е на доста добро ниво.

 

Квартири:

Повечето от висшите учебни заведения разполагат с общежития, в които можете да си наемете стая за периода на Вашето обучение. Обявите за квартирите се публикуват в местната преса-вестници, но също така съществуват агенции за недвижими имоти и квартирни агенции, които работят с квартири под наем. Ако използвате агенция за наемане на квартира, трябва да очаквате малко по-големи разходи.
Най-големият сайт с актуална информация относно настаняване за студенти е www.kamernet.nl.

Транспорт:

Общественият транспорт в страната е много добре развит. Мрежата от автобуси и трамваи обслужва както градската част, така и околностите. Автобусите работят от 06,00 до 24,00ч. Компанията, която облужва по-голямата част от Холандия спрямо междуселищните превози е Connexxion – www.connexxion.nl. Холандия разполага с гъста и ефикасна железопътна мрежа с модерни и бързи влакове. Железопътния транспорт се извършва основно от Nederlandse Spoorwegen (NS) – www.ns.nl. Основното летище в страната и четвъртото по големина в Европа е летището в Амстердам – Schiphol – www.schiphol.com.

Работа:

В качеството Ви на студент от страна, присъединена към Европейския съюз, Вие нямате ограничения относно продължителността на работното време.

 

 
Кандидатствай сега
Принтирай страницата  Към началото
 
Преводи и легализация   Застраховки   Билети   Туристическа агенция Висталис
 
гр. Пловдив, ул. Отец Паисий №14;
тел.: 032 26 88 00; 0897 80 61 86

Програми за работа
Англия
САЩ
Гърция
Канада
Австралия
Западна Eвропа
Програми за обучение
Австралия
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Израел
Испания
Италия
Канада
Кипър
Малта
Норвегия
САЩ
Финландия
Франция
Холандия
Швеция
Програми за работа и обучение
Англия
САЩ
Франция

© 2000-2018 www.new-century.org. Всички права запазени