Български   English
 
   Лиценз    Кариери    Кандидатстване    Контакти  
Програми за работа Програми за обучение Програми за работа и обучение
 
     
 
  Програми за обучение - Дания
Австралия
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Висше образование
Израел
Испания
Италия
Канада
Кипър
Малта
Норвегия
САЩ
Финландия
Франция
Холандия
Швеция
 Програми за обучение - Дания

 

Официално наименование

Кралство Дания

Големи градове

Копенхаген – столица, Орхус, Оденсе

Територия

43 069 км²

Население

5,3 милиона души

Официален език

датски език

Парична единица

Евро

Посолство на Република България

Embassy of the Republic of Bulgaria

Gamlehave Alle 7, 2920 Charlottenlund

tel. /0045 39/ 64-24-84, 63-56-34, 63-38-72

fax 63-49-23

Визови условия:

На 1 януари 2007г. гражданите на Р. България станаха граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка, в това число и в Дания за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок повече от 90 дни, при условие, че те са:

1. Работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или

2. Записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка.

Всички граждани трябва да притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и трябва да могат да убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване.

Здравеопазване:

За да могат да ползват здравна помощ, заплатена от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по време на обучението си в страна от ЕС/ЕИП, българските студенти трябва да имат валидна българска Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Срещу картата те могат да получат спешна и неотложна медицинска помощ от лекари, работещи в публичната система на здравеопазване и в обхвата на местния задължителен здравноосигурителен пакет. ЕЗОК удостоверява наличие на непрекъснати здравноосигурителни права у приносителя й – по нашето законодателство това означава, че студентите не са прекъсвали плащането на здравноосигурителните си вноски за период по-голям от 3 месеца. Тъй като републиканският бюджет заплаща здравноосигурителните вноски на децата до 18-годишна възраст, а след тази възраст - до завършване на средното им образование, но не и в периода между получаването на дипломата за средно образование и започването на обучението в чуждестранното висше учебно заведение, е необходимо за това време бъдещите студенти да се самоосигуряват. За редовните студенти на възраст до 26 години здравноосигурителните вноски се заплащат от републиканския бюджет. За да се удостовери, че едно лице е редовен студент в друга държава от ЕС, студентът следва ежегодно да представя пред съответното териториално поделение на НАП удостоверение от чуждия университет за записаната учебна година.

Банкова сметка:

Всички чуждестранни студенти, притежаващи CPR – граждански регистрационен номер, могат да си открият банкова сметка. Когато отидете до избраната от Вас банкова институция трябва да носите със себе си следните документи:

  • CPR – граждански регистрационен номер

  • Паспорт

Откриването на банкова сметка в повечето случаи е безплатна услуга, но за по-сигурно разгледайте внимателно всички актуални оферти.

Най-големите банкови институции в Дания са:

Квартири:

Повечето от висшите учебни заведения помагат при намиране на квартира по време на Вашето обучение.

Ако решите сами да потърсите квартира, можете да видите актуалните обяви в местната преса или да провери на информационните табла във висшето учебно заведение, в което ще се обучавате. Повече информация за актуални свободни квартири можете да намерите на следните интернет адреси:

- www.ungdomsboliger.dk

- www.casaswap.com

Транспорт:

Транспортът в Дания е развит и модерен. Най-големият железопътен оператор в Дания е Danske Statsbaner (DSB) – www.dsb.dk. Железопътната мрежа в страната заема около 2 600км. Около столицата на Дания съществуват и така наречените крайградски влакове. В Копенхаген съществува и метро – www.intl.m.dk, което стига чак до намиращото се в близост до града летище.

Много добре развита е и велосипедната алея в страната. Град Одензе е наречен “ Велосипеден град”, поради многото велосипедни алеи.

Най-голямото летище в страната е летище Копенхаген – www.cph.dk . Намира се в Каспурп, на 8 километра от Копенхаген. В западната част на страната се намира второто по големина летище – летище Билунд – www.billund-airport.com.

Работа:

Българските студенти могат да работят на непълно работно време по време на обучението си.

 
Кандидатствай сега
Принтирай страницата  Към началото
 
Преводи и легализация   Застраховки   Билети   Туристическа агенция Висталис
 
гр. Пловдив, ул. Отец Паисий №14;
тел.: 032 26 88 00; 0897 80 61 86

Програми за работа
Англия
САЩ
Гърция
Канада
Австралия
Западна Eвропа
Програми за обучение
Австралия
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Израел
Испания
Италия
Канада
Кипър
Малта
Норвегия
САЩ
Финландия
Франция
Холандия
Швеция
Програми за работа и обучение
Англия
САЩ
Франция

© 2000-2018 www.new-century.org. Всички права запазени