Български   English
 
   Лиценз    Кариери    Кандидатстване    Контакти  
Програми за работа Програми за обучение Програми за работа и обучение
 
     
 
  Програми за работа - Гърция
Англия
САЩ
Гърция
Стаж в туризма
Канада
Австралия
Западна Eвропа
 Програми за работа - Гърция

 

Официално наименование

Република Гърция

Големи градове

Атина – столица, Солун, Патра, Хераклион, Лариса

Територия

131 957 км²

Население

10,9 милиона души

Официален език

Гръцки език

Парична единица

Евро

Посолство на Република България

GREECE, 15452 ATHENS
Embassy of the Republic of Bulgaria
33-A, Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico
Tel.: 0030210/ 67 48 106; 67 48 107; 67 48 708
Fax: 0030210/ 67 48 130

Визови условия:

На 1 януари 2008 г. гражданите на Р. България станаха граждани на Европейския съюз и като такива притежават правото на пребиваване на територията на друга държава-членка, в това число и във Великобритания за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт.

Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок повече от 90 дни, при условие, че те са:

1. Работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или

2. Записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка.

Всички граждани трябва да притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и трябва да могат да убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване.

При пребиваване, надвишаващо срока до 90 дни, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти. Последните издават удостоверение за актуална регистрация, съдържащо името и адреса на регистриращото се лице и датата на регистрацията. Неспазването на изискването за регистрация може да доведе до налагане спрямо въпросното лице на съразмерни и недискриминационни санкции. Представя се валидна карта за самоличност или паспорт, потвърждение за наемане на лицето от страна на работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица; доказателство за записване в акредитирано учебно заведение, и за сключване на пълна здравна застраховка.

Данъци и такси:

Всяко лице в Гърция е отговорно за плащането на данък върху доходите си като служител или самостоятелно заето лице. Чуждестранно пребиваващите граждани, които са наети на работа в Гърция заплащат данък само върху доходите, придобити в Гърция. Всеки месец Вашият работодател трябва да приспадне от заплатата Ви размера на данъка и националните здравни осигуровки. Като самостоятелно заето лице трябва да внесете авансово на три вноски този данък. При внесена по-голяма сума ще Ви бъде възстановена разликата след подаване на годишна данъчна декларация.

За да започнете легално работа в Гърция е необходимо да притежавате данъчен номер (AFM – Arithmo Forologiko Mitro). Този данъчен номер Ви е необходим и при наемане на жилище. За получаване на AFM трябва да подадете молба в данъчната служба по местоживеене.

Здравеопазване:

Гърция притежава добре социализирана здравна система, което прави здравеопазването лесно, достъпно и евтино при редовно заплащане на здравните осигуровки. Ако работите или живеете в Гърция е много рисковано да нямате здравна застраховка, защото таксите за частно лечение може да бъдат много високи. Не е задължително да се регистрирате при доктор. При необходимост можете да намерите точния специалист от списъците на националната здравна служба (IKA).

Банкова сметка:

Откриването на банкова сметка в Гърция не е сложна процедура. Необходимите документи са:

  • паспорт

  • документ, доказващ адресната регистрация

Можете преди да заминете в Гърция да си откриете банкова сметка и в някой от клоновете на следните банки, които имат клонове и в Гърция – Емпорики Банк или Пиреус Банк. Нужно е само да кажете на банковия служител, че искате да ползвате банковата сметка и в Гърция.

Комуникации:

- телефон - Гръцката телекомуникационна мрежа е собственост на Organismos Telepikinonion Ellados (ATE) - www.ote.gr. Има улични телефони по цялата страна. Те работят с монети, кредитни карти и телефонни карти, които можете да купите във всеки магазин. В Гърция има три основни мобилни телекомуникационни компании – Cosmote, Vodafone и WIND. Всички мобилни компании работят на следните честоти 900 – 1800.

- интернет - Най-големият интернет доставчик в Гърция е ForthNet - www.forthnet.gr. Компанията издава и предплатени карти за използване на интернет – NetKey. Средно цената на карта за 20 часа е около 10евро. Едни от основните интернет доставчици са – Cosmote, Hellas Online, ForthNet, STET и други.

Квартири:

Обявите за квартирите се публикуват в местната преса-вестници, но може също да съществуват агенции за недвижими имоти и квартирни агенции, които работят с квартири под наем. Прозорците на магазините също се използват като място за реклама на квартири под наем.

Транспорт:

Пътищата и железопътната мрежа на Гърция е значително модернизирана. Автобусната система в Гърция е много ефикасна. Всеки град има автогара, предлагаща транспортирането Ви до различни точки от Гърция. В Гърция има 16 международни летища. Най-големите и най-често използваните са летищата в Атина - www.athensairport-2001.gr и Солун - www.thessalonikiairport.gr. Olympic Airways е гръцката авиокомпания – www.olympic-airways.gr.

Митнически изисквания:

Гръцките митнически разпоредби не ограничават размера на внасяната валута, но е необходима същата да бъде декларирана.

Следва да се проявява особено внимание при внасяне на лекарства. Някои от медикаментите, свободно продавани в българските аптеки и съдържащи минимални количества наркотични вещества са под особен контрол в Р Гърция и нерегламентираният им внос е забранен. В случай, че такива бъдат намерени, може да бъде отправено обвинение в контрабанда на наркотици, със всички неблагоприятни последствия.

При влизане в Р. Гърция не е препоръчително да се пренася багаж на други лица, чието съдържание не е известно.

 
Принтирай страницата  Към началото
 
Преводи и легализация   Застраховки   Билети   Туристическа агенция Висталис
 
гр. Пловдив, ул. Отец Паисий №14;
тел.: 032 26 88 00; 0897 80 61 86

Програми за работа
Англия
САЩ
Гърция
Канада
Австралия
Западна Eвропа
Програми за обучение
Австралия
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Израел
Испания
Италия
Канада
Кипър
Малта
Норвегия
САЩ
Финландия
Франция
Холандия
Швеция
Програми за работа и обучение
Англия
САЩ
Франция

© 2000-2018 www.new-century.org. Всички права запазени